Category Archives: Chuyên đề

ĐÀO TẠO KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH – ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

Tác giả trình bày tại hội thảo “Đào tào nguồn nhân lực ngành xây dựng” 1/ Sự cần thiết đổi mới chương trình đào tạo Kiến trúc sư quy hoạch: Công cuộc xây dựng công nghiệp hóa hiện đại hóa (CNH-HĐH) của Việt Nam đang thu được kết quả đáng khích lệ, kinh tế &… Xem thêm

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn