QHCT KHU DÂN CƯ PHỐ CHỢ BỈM SƠN

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phố chợ tại khu nội thị số 2, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Chủ đầu tư: UBND thị xã Bỉm Sơn

Thời gian: Năm 2017

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn