QHPK 3-3 KHU ĐÔ THỊ NHƠN TRẠCH

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Quy hoạch phân khu 3-3 Khu đô thị, du lịch Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: UBND huyện Nhơn Trạch

Thời gian: Năm 2015

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn