QHPK KĐT HÀNH CHÍNH ĐỒNG HỶ

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị hành chính Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Công ty CP tập đoàn Hoàng Hà

Thời gian: Năm 2017

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn