QUY CHẾ QUẢN LÝ QHKT ĐÔ THỊ TRẢNG BOM

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Quy chế Quản lý Quy hoạch, kiến trúc đô thị Trảng Bom nhằm quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị, kiểm soát việc xây dựng, chỉnh trang, phát triển trên phạm vi toàn đô thị Trảng Bom bao gồm thị trấn Trảng Bom hiện hữu và phần mở rộng thuộc một phần xã Sông Trầu, một phần xã Đồi 61 và một phần xã Quảng Tiến), huyện Trảng Bom.

Quy chế đã được UBND huyện Trảng Bom ban hành tại quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn