TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI TUYỂN SINH NĂM 2021

Khoa kỹ thuật đô thị – Trường đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển sinh năm 2021 nhóm ngành:

– Kỹ thuật cấp thoát nước

– Kỹ thuật hạ tầng đô thị

– Kỹ thuật môi trường đô thị

– Công nghệ cơ điện công trình

– Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Các tin tức khác