CƠ QUAN VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Thiết kế cảnh quan sân vườn Cơ quan Văn phòng Chính Phủ

Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Thời gian: Năm 2000

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn