TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

tầm nhìn

Định hướng trở thành tập đoàn Tư vấn, Kiến trúc, Xây dựng hàng đầu trong nước, vươn tầm quốc tế.

sứ mệnh

Tập thể cán bộ, nhân viên BIDECONS làm việc và cống hiến vì một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước.

giá trị cốt lõi

Không ngừng sáng tạo, đưa sáng tạo, chất lượng và sự tận tâm vào từng sản phẩm và dịch vụ.