Liên hệ

Họ và Tên *
Email *
Điện thoại *
Địa chỉ *
Tiêu đề *
Nội dung *

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn