QHCT KHU ĐÔ THỊ YÊN PHONG

Chủ đầu tư: Công ty Xây dựng Viglacera

Địa điểm: Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Quy mô: 56ha

Thời gian: Năm 2007

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn