KHU PHI THUẾ QUAN KKT NGHI SƠN

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Tư vấn khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000

Khu phi thuế quan Khu kinh tế Nghi Sơn

Chủ đầu tư: Ban quản lý KKT Nghi Sơn

Quy mô: 510,4ha

Thời gian: Năm 2008

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn