NỘI THẤT PHÒNG LÀM VIỆC ĐÀI KIÊN GIANG

Chủ đầu tư: Đài PTTH Kiên Giang

Thời gian: Năm 2010

Các tin tức khác