ĐỒ ÁN QHC THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2030 THAM GIA GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH QUỐC GIA

Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia do Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA) tổ chức lần thứ nhất, nhằm tôn vinh các tác giả là kiến trúc sư, nhà quy hoạch, các nhà quản lý đô thị, doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng, tổ chức xã hội, người dân có đóng góp xuất sắc trong quá trình tham gia vào công tác quy hoạch, phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn.

Đồ án Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 do Liên danh tư vấn Bidecons&ACG+D3I thực hiện tham gia giải thưởng tại hạng mục Đồ án Quy hoạch Xây dựng.

Các tin tức khác