QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ KON TUM

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Đơn vị tư vấn: Liên danh tư vấn Quốc tế BIDECONS&ACG+D3I

Thời gian: Năm 2013

Đồ án đã được UBND tỉnh KonTum phê duyệt tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 01/11/2016

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn