QUY HOẠCH QUẢN LÝ CTR TỈNH KON TUM

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Thời gian: Năm 2010

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn