QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN KHÁNH VĨNH, TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Ngày 10/4/2024, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp thẩm định đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

– Quy mô: 1.166,42 km2

– Năm thực hiện: 2023

– Đơn vị thực hiện: Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng và Quy hoạch Việt Nam và Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Thiết kế IBSTAC

– Một số hỉnh ảnh của hội nghị:

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Các tin tức khác