Sản phẩm

Lập dự án và Thiết kế công trình

Quy hoạch xây dựng

Dự án chuyên ngành

Hạ tầng kỹ thuật

Khảo sát xây dựng

Tư vấn giám sát và kiểm định XD

Thiế kế nội ngoại thất

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn