THẨM TRA TK TÒA NHÀ HH1

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán

Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư dầu khí toàn cầu

Địa điểm: 170 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian: Năm 2009

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn