THÔNG BÁO BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

THÔNG BÁO

Về việc: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn

Xây dựng và Quy hoạch Việt Nam (Bidecons)

Kính gửi: Quý khách hàng và Quý đối tác

Căn cứ Quyết định số 01QĐ/HĐQT ngày 01/10/2020 của  Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng và Quy hoạch Việt Nam trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 01/10/2020, ông Nguyễn Quang Hùng, sinh năm 1976 – thành viên HĐQT, được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng và Quy hoạch Việt Nam, thay thế ông Dương Quốc Thắng (Theo quyết định miễn nhiệm số 05QĐ/HĐQT ngày 01/10/2020).

Trân trọng kính chào và hợp tác !

Các tin tức khác