Tuyến ống dẫn xăng cấp sân bay sao vàng

Chủ đầu tư: Kho 661 – Cục xăng dầu

    Thời gian thực hiện dự án: 2014 – 2017

Các tin tức khác