Văn bản pháp quy

File Mô tả Ngày thêm Dung lượng Lượt tải
pdf Thong tu 05_2017-TT-BXD TT hướng dẫn xác định, quản lý chi phí QHXD và QH đô thị
25.07.2017 10:39 566 KB 292
pdf BXD_12-2016-TT-BXD Thông tư quy định hồ sơ của Nhiệm vụ đồ án QHXD vùng, QH đô thị và QHXD khu chức năng đặc thù
25.07.2017 11:13 16 MB 286
doc LUẬT QUY HOẠCH .QUỐC HỘI 2017 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 của Quốc Hội ban hành ngày 24/11/2017
02.01.2018 10:48 166 KB 185
doc Luat-Xay-dung-16-2003 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 ngày 26/11/2003
02.01.2018 10:47 191 KB 185
Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn