BIDECONS LẬP QHCT TRƯỜNG ĐH AN SINH CỘNG ĐỒNG THỦ ĐÔ

Được sự đồng ý của UBND TP Hà Nội và UBND huyện Ba Vì, Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn quản trị Trường Đại học An sinh cộng đồng Thủ đô được giao làm chủ dự án quy hoạch, đầu tư xây dựng Trường Đại học An sinh cộng đồng Thủ đô.

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bidecons Việt Nam là nhà thầu được chọn lập thiết kế quy hoạch chi tiết Trường đại học An sinh cộng đồng Thủ đô – Huyện Ba Vì – Hà Nội – Tỉ lệ 1/500 với những nội dung cụ thể như sau:

Trường đại học An sinh cộng đồng Thủ Đô trong tương lai sẽ là một trường Đại học có vị thế với mũi nhọn là các ngành: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Môi trường, Y tế, Điều dưỡng, Bảo hiểm đáp ứng nhu cầu xã hội theo hướng hội nhập, vươn tầm đến các trường Đại học hàng đầu trong nước và khu vực; Là nguồn cung cấp đội ngũ cán bộ hồng vừa chuyên, đa dạng ngành nghề, làm nòng cốt trong lĩnh vực An sinh xã hội; Là mẫu hình tiêu biểu, điển hình nhân rộng trên phạm vi cả nước về loại hình đào tạo, chất lượng đào tạo các ngành xã hội học, trong đó tiểu biểu là về An sinh cộng đồng; Là trung tâm nghiên cứu Xã hội học, đào tạo nâng cao về lý luận và khả năng bổ túc kiến thức cho đội ngũ hiện đang hoạt động trong các mạng lưới An sinh cộng đồng. Dự kiến hằng năm Trường sẽ đào tạo và cung ứng hàng nghìn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, bảo vệ môi trường, y tế – điều dưỡng… một lĩnh vực đang thiếu nhiều nhân lực của Việt Nam hiện nay.

Các tin tức khác