KHU CÔNG NGHỆ CAO LÁNG – HÒA LẠC

Quy mô: 270ha

Thời gian: Năm 2005

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn