KHU CÔNG NGHIỆP SÀI ĐỒNG B – HÀ NỘI

Quy mô: 75ha

 

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn