KHU DÂN CƯ XÃ PHƯỚC THIỀN – ĐỒNG NAI

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Chủ đầu tư: Công ty CP tư vấn đầu tư Licogi 16.8

Đơn vị tư vấn: Liên danh Bidecons – PDI

Bài đã đăng:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn