TRUNG TÂM HÀNH CHINH QUỐC OAI

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính – Văn hóa – Thể thao huyện Quốc Oai

Chủ đầu tư: UBND huyện Quốc Oai

Địa điểm: Huyện Quốc Oai – Hà Nội

Thời gian: Năm 2010

Bài đã đăng:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn