PHÊ DUYỆT QHPK KHU CÔNG NGHIỆP HẠ HÒA

Ngày 23 tháng 12 năm 2020 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3367/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ tỷ lệ 1/2000.
BIDECONS là đơn vị tư vấn lập quy hoạch KCN Hạ Hòa bao gồm khu A có diện tích 158 ha và khu B có diện tích 242 ha. Đây là KCN tập trung có chức năng đa ngành, sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; Công nghiệp sạch hạn chế nước thải công nghiệp.

KCN Hạ Hòa hình thành sẽ mở ra cơ hội thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh Phú Thọ nói chung, huyện Hạ Hòa nói riêng và đồng hành đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. Cần quy hoạch một khu công nghiệp, sắp xếp tổ chức khai thác quỹ đất có hiệu quả, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với kiến trúc cảnh quan, phát triển bền vững và gắn kết chặt chẽ với phát triển không gian đô thị khu vực trong tương lai.

 

Các tin tức khác