QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN PLEI KẦN

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Chủ đầu tư: UBND huyện Ngọc Hồi

Thời gian: Năm 2013

Đồ án đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số: 270/QĐ-UBND ngày 25/03/2016

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn