QUY HOẠCH VÙNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quảng Ngãi là một trong năm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Bao gồm: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Phạm vi lập quy hoạch: toàn bộ tỉnh Quảng Ngãi với diện tích tự nhiên là: 5.152,67km2 bao gồm 14 đơn vị hành chính cấp huyện.

Đồ án đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 14/08/2013

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn