TRUNG TÂM HỘI NGHỊ – NVH THỊ XÃ BỈM SƠN

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Công trình phụ trợ Trung tâm hội nghị – Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn

Thơi gian: Năm 2017

Các tin tức khác