TRUNG TÂM HỘI NGHỊ – NVH THỊ XÃ BỈM SƠN

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Công trình phụ trợ Trung tâm hội nghị – Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn

Thơi gian: Năm 2017

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn