Trường tiểu học tư thục Chu Văn An – Quảng Bình

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần SPM

    Thời gian thực hiện dự án: 2011-2012

Các tin tức khác