KCN PHÚ XUYÊN – VĨNH PHÚC

Địa điểm: Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian: Năm 2008

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn