KCN PHÚ XUYÊN – VĨNH PHÚC

Địa điểm: Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian: Năm 2008

Các tin tức khác