QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ VĨNH PHÚC

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
 Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Đơn vị tư vấn: Nikken Sekkei (Nhật Bản) – Bidecons (Việt Nam)

Đồ án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn