QHPK KCN HÀN QUỐC – THÁI BÌNH, VIỆT NAM

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hàn Quốc – Thái Bình, Việt Nam (KCN Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) thuộc địa giới hành chính xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, quy mô 300ha

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Khảo sát, lập QHPK Xây dựng KCN chuyên nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ và KCN Hàn Quốc – Thái Bình, Việt Nam tại huyện Thái Thụy (KCN Thụy Trường)

Đơn vị tư vấn: Liên danh tư vấn Thành Sơn A.H.T – Bidecons

Thời gian thực hiện: Năm 2018

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn