QHPK KCN PHỤC VỤ NN HUYỆN QUỲNH PHỤ

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Quy hoạch phân khu Xây dựng Khu công nghiệp phục vụ Nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Đơn vị tư vấn: Liên danh tư vấn Thành Sơn A.H.T – BIDECONS

Thời gian: năm 2018

Quyết định phê duyệt số: 3038/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình ngày 22/11/2018

Các tin tức khác