QHPK KCN PHỤC VỤ NN HUYỆN QUỲNH PHỤ

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Quy hoạch phân khu Xây dựng Khu công nghiệp phục vụ Nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Đơn vị tư vấn: Liên danh tư vấn Thành Sơn A.H.T – BIDECONS

Thời gian: năm 2018

Quyết định phê duyệt số: 3038/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình ngày 22/11/2018

Bài đã đăng:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn