QHPK KCN PHÙ NINH GIAI ĐOẠN 1

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Chủ đầu tư: Ban Quản lý các KCN Phú Thọ

Quy mô: 80ha

Thời gian: năm 2017

 

Bài đã đăng:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn