Thi công trung tâm thương mại Huyện Hậu Lộc – Thanh Hóa

Chủ đầu tư : Công ty CP Thương mại Hậu Lộc

      Thời gian thực hiện:   Tháng 5/2012 – 1/2013

Các tin tức khác