Ban quản lý Cụm công nghiệp Diên Phú – Gia Lai

Địa Chỉ: Gia Lai

Công trình thực hiện:

– Quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư Cụm công nghiệp Diên Phú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn