Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường

Địa chỉ: Thành phố Ninh Bình

Công trình thực hiện:

– Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu công viên Trung tâm thành phố Ninh Bình – Ninh Bình.

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn