Tổng công ty xây dựng VIGLACERA

Địa chỉ: Hà Nội

Công trình thực hiện:

– Lập quy hoạch chi tiết, lập Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, thiết kế thi công hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tiên Sơn – Bắc Ninh.

– Lập quy hoạch chi tiết, lập Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, thiết kế thi công hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Phong 1 – Bắc Ninh.

– Lập quy hoạch chi tiết, lập Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, thiết kế thi công hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hải Yên – Quảng Ninh.

– Tổ hợp văn phòng giao dịch và siêu thị VIGACERA…

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn