Ban quản lý Cụm công nghiệp Diên Phú – Gia Lai

Địa Chỉ: Gia Lai

Công trình thực hiện:

– Quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư Cụm công nghiệp Diên Phú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Các tin tức khác