CÔNG BỐ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH TẠI QUẢNG NGÃI

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Công ty CP tư vấn Xây dựng và Quy hoạch Việt Nam đã cùng phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi công bố hai đồ án: Quy hoạch hệ thống thu gom xử lý nước thải Quy hoạch cốt nền, thoát nước mưa  cho các đô thị tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đồ án Quy hoạch thu gom và xử lý nước thải cho các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu toàn bộ hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho các đô thị, trung tâm huyện lỵ và đô thị mới. Đồ án đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 26/10/2018

Đồ án Quy hoạch cốt nền và hệ thống thoát nước mưa cho các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tập trung chủ yếu nghiên cứu quy hoạch cốt nền xây dựng, hệ thống thu gom và thoát nước mưa cho các đô thị, trung tâm huyện lỵ và đô thị mới. Đồ án đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 21/11/2018.

 

Các tin tức khác