Công ty cổ phần tư vấn đầu tư LICOGI 16.8

Địa chỉ: Thành phố Hồ chí minh.

Công trình thực hiện:

– Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Các tin tức khác