Công ty cổ phần tư vấn đầu tư LICOGI 16.8

Địa chỉ: Thành phố Hồ chí minh.

Công trình thực hiện:

– Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn