Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường

Địa chỉ: Thành phố Ninh Bình

Công trình thực hiện:

– Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu công viên Trung tâm thành phố Ninh Bình – Ninh Bình.

Các tin tức khác