Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Xã Tân Thọ, Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Thời gian thi công: Thanh Hóa 2020
Chủ đầu tư: UBND Xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn

Các tin tức khác