Nhà kho số 5 – Bỉm Sơn Thanh Hóa 2016

Nhà kho số 5 – Bỉm Sơn Thanh Hóa 2016

Chủ đầu tư: Kho xăng dầu 661 – Cục xăng dầu

Các tin tức khác