Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà

Địa chỉ: Hà Nội

Công trình thực hiện:

– Quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Phụng Hiệp – Hà Nội.

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn