Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà

Địa chỉ: Hà Nội

Công trình thực hiện:

– Quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Phụng Hiệp – Hà Nội.

Các tin tức khác