NÂNG CẤP ĐÔ THỊ BIÊN HÒA

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Đề án đề nghị công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Phòng quản lý đô thị Biên Hòa

Địa điểm: Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thời gian: Năm 2015

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn