QH PHÁT TRIỂN CÁC KCN THÁI NGUYÊN

 

Chủ đầu tư: Ban quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên

Thời gian: Năm 2009

Các tin tức khác