QUY HOẠCH CÁC KCN TỈNH THÁI NGUYÊN

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Chủ đầu tư: Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên

Thời gian: Năm 2009

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn